Ook na de geboorte kan het lastig zijn om het ouderschap met werk te combineren. Onderzoeksliteratuur omschrijft de eerste 1000 dagen (van conceptie tot 2 jaar) als een bijzonder kwetsbare periode. Het goed integreren van deze nieuwe taak in het leven van ouders is van groot belang voor de mentale gezondheid van moeder, vader én kind op lange termijn. Het stopt dus niet na deze eerste twee jaar. Ook opstandige pubers kunnen veel aandacht vragen of zorgen geven.

Ouderschap-En-Werk

Ouderschap stopt niet na 1 jaar
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is niet voor niets beroepsziekte nummer 1 en komt onder (jonge) ouders komt veel voor. Uit onderzoek van TNO en Pro Parents blijkt dat bijna 670.000 werkende ouders met jonge kinderen moeite hebben met het combineren van werk en privé. Het grootste risico op verzuim en uitval ligt in de periode na de geboorte van het eerste kind.

Maar ook als het kind iets ouder is, ligt stress op de loer: 1 op de 8 werkende ouders met een kind tot 4 jaar ervaart vaak problemen. Dit geldt voor mannen én vrouwen en uit zich door bijvoorbeeld een laag zelfbeeld, oververmoeidheid, rolconflict en een toename van depressie, angstklachten en stress. Stress kan een negatieve invloed hebben op het welzijn van ouders, de kwaliteit van de interacties tussen ouder en kind en de ontwikkeling van het kind.

De organisatiecultuur kan een belangrijke factor zijn voor PSA en uitval. Bijvoorbeeld als binnen een organisatie zwangerschap en ouderschap als privékwestie worden beschouwd, of erger: als gebrek aan ambitie en motivatie. Het is dus belangrijk dat je als werkgever en leidinggevende oog hebt voor ouders en met hen meedenkt voor oplossingen als het even niet lekker loopt. En dan maakt het niet uit of een kind 16 weken is of 16 jaar.

Tips

Wat kun je doen om ouders te helpen bij het combineren van ouderschap en werk? Hieronder een paar waardevolle tips:

 • Vergeet de vader niet
  Werkgevers kijken vaak naar wat een moeder wil, maar een vader is net zo belangrijk! Ook hij moet het ouderschap met het werk combineren op een zo goed mogelijke manier.
 • Individuele begeleiding
  Merk je dat een medewerker worstelt met het ouderschap, bekijk dan samen waar behoefte aan is. Misschien ligt de oplossing in een bepaalde verlofvorm of een verandering in de werkomstandigheden
 • Zorg voor coaching en begeleiding
  Het vergroten van de emotionele veerkracht en mentale weerbaarheid kan helpen bij het voorkomen van verzuim en uitval
 • Zorg voor een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur
  En leg deze vast in de organisatiestrategie, het beleid en het leiderschap
 • Denk aan het levensloopperspectief
  Verschillende fasen in het ouderschap vragen om andere beperkingen, behoeften en mogelijkheden. Het stopt niet na de baby tijd, maar het gaat door tot de kinderen volwassen zijn

Feiten

 • In Nederland zijn er 1,3 miljoen huishoudens met kinderen onder de 12 jaar; in 96% van die huishoudens werkt minstens één ouder, in 66% werken beiden ouders. 25% is één-ouder gezin
 • Bij de komst van kinderen gaat 4 op de 10 vrouwen minder werken. Van de mannen gaat slechts 6% minder werken.
 • Partners willen de zorg voor de kinderen het liefst gelijk verdelen. In de praktijk lukt dit maar in 1 op de 8 gevallen.
 • 75% van de in deeltijd werkende vrouwen zou meer uren willen werken, als ze hun werk beter kunnen afstemmen op hun privéleven.
 • 60% van de mannen heeft een onvervulde deeltijdwens