Misschien herken je het wel. Die ene medewerker die super betrokken is, alles altijd zo goed mogelijk wil doen en zich voor 200% inzet. Dit klinkt natuurlijk heel goed, maar de keerzijde kan zijn dat het nooit goed genoeg is. Het eigen werk, maar ook dat van anderen. En wanneer fouten maken niet mag, kan dit leiden tot stress, angst, een slechte werksfeer en zelfs (langdurige) uitval.

Signalen van overmatig perfectionisme herkennen.
Met een beetje perfectionisme is natuurlijk niks mis, maar als leidinggevende wil je natuurlijk wel kunnen herkennen wanneer het ongezond wordt. Let er daarom op of je medewerker:

Veel zelfkritiek heeft: overmatig perfectionistische mensen hebben de neiging om te focussen op hun tekortkomingen en zichzelf erg streng te beoordelen. Trots op hun werk zijn ze zelden, hoe goed het ook is.

Moeite heeft met het halen van deadlines: je medewerker blijft maar verbeteren en bijschaven terwijl het al meer dan goed genoeg is.

Hulp weigert: enerzijds omdat hij* vindt dat hij het allemaal zelf moet kunnen doen en anderzijds omdat hij denkt dat anderen niet aan zijn standaarden kunnen voldoen.

Om perfectionistische medewerkers te helpen niet door te schieten in overmatig perfectionisme, kun je als leidinggevende een aantal dingen doen: 

  • Zorg voor een veilige werkomgeving. Een veilige werkomgeving waar fouten gemaakt mogen worden en gezien worden als leermomenten is erg belangrijk.
  • Stel realistische doelen. Perfectionisten leggen de lat vaak onrealistisch hoog voor zichzelf. Bespreek wat echt belangrijk is en help hen om realistische en haalbare doelen te stellen. Deel waar nodig grote projecten op in kleinere taken om overzicht te creëren en de druk te verminderen.
  • Geef regelmatig positieve en ook constructieve feedback. Benoem de sterke punten en vier de successen.
  • Geef zelf het goede voorbeeld. Misschien herken je na het lezen van dit artikel wel een aantal zaken bij jezelf. Gebruik dit en laat zien dat je het zelf soms ook lastig vindt, maar dat het menselijk en oké is om fouten te maken. 
  • Bied ondersteuning. Merk je dat een medewerker erg veel last heeft van zijn perfectionisme, geef hem of haar dan de mogelijkheid tot het volgen van een training of om met een coach in gesprek te gaan. Beter leren omgaan met perfectionisme voorkomt  in de meeste gevallen stress, angst, een slechte werksfeer en zelfs (langdurige) uitval.
  • Zorg voor een goede privé-werkbalans. Voor iedere medewerker, maar ook zeker voor perfectionistische medewerkers is een gezonde balans tussen werk en privé essentieel om langdurige uitval te voorkomen. Probeer daarom waar het mogelijk is flexibel te zijn in werktijden en thuiswerkmogelijkheden. 

Samengevat
Perfectionisme hoeft niet per se een last te zijn, mits de medewerker de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt. Leg als leidinggevende de nadruk op het zien en benutten van kwaliteiten, zonder te verzanden in het alsmaar beter willen doen. Zorg voor een veilige werkomgeving waar alles besproken kan worden, stel realistische doelen, geef positieve feedback en biedt ondersteuning. Zo draag jij bij een team dat in balans is en voorkom je langdurige uitval. 

*In dit artikel schrijven we voor de leesbaarheid ‘hij’, maar hier wordt natuurlijk ook zij of hen bedoeld. 

6 tips perfectionisme