Wat is Long COVID?

De meeste mensen herstellen binnen enkele weken van corona. Bij klein deel van de mensen duren de klachten echter langer dan 3 maanden. Het kan zijn dat dit een nawerking van het lichaam is op de ernstige infectie, het kan zijn dat er bredere orgaanschade is. We spreken dan over Long COVID.

Klachten die bij deze groep veel voorkomen zijn onder andere:

  • ernstige vermoeidheid
  • benauwdheid
  • spierpijn
  • reuk- en smaakverlies
  • pijnklachten van de borstkas 
  • hartkloppingen 
  • hoofdpijnklachten 
  • concentratieproblemen
  • psychosociale klachten. 

Vaak knappen mensen een beetje op, maar vallen ze weer terug als ze teveel doen. De invloed van dit alles op de inzetbaarheid laat zich raden.

Re-integreren na corona: maatwerk

Om te herstelen is het advies vaak om thuis een revalidatieschema te volgen. Conditie opbouwen door bijvoorbeeld iedere dag een stukje verder te lopen, te fietsen, stapsgewijs huishoudelijke taken op te pakken, goed te eten (voldoende eiwitten voor spierherstel/opbouw) en genoeg te slapen.

Het verschilt echter per persoon wat de klachten en bijkomende beperkingen zijn. Soms werkt het opbouwen van conditie juist averechts, bijvoorbeeld als de COVID-infectie ook schade aan andere organen dan de longen heeft veroorzaakt. En bij sommige mensen zijn de klachten zo erg dat ze psychisch vastlopen in hun leven. Dit betekent dat re-integratie bij Long COVID over het algemeen maatwerk is.

Wat kun jij doen als leidinggevende?

Zoals altijd is het belangrijk om in gesprek te blijven, te vragen wat de medewerker nodig heeft en hem of haar te steunen.  Met de (bedrijfs)arts wordt een persoonlijk re-integratieplan gemaakt en het is natuurlijk handig als je daar als leidinggevende actief bij betrokken bent. Daarnaast biedt het kennis- en hulpverleningscentrum C-support veel informatie. Het loont de moeite je hier in te lezen over het onderwerp. En je kunt je medewerker hier eventueel ook naar verwijzen voor ondersteuning.