Yvette, wat is jouw visie op het versterken van leiderschap?

Ik geloof echt in situationeel en dienend leiderschap. Het grootste kapitaal van een organisatie zijn immers de mensen. Zij moeten de uitrusting krijgen om samen aan de slag te gaan. Bij ‘situationeel’ gaat het om de situatie van de medewerker. Per situatie kijk ik dan wat er nodig is: leiden, begeleiden, steunen of delegeren. Maar vooral met ‘dienend’ komen we verder. Autonomie en vrijheid halen het beste uit de collega’s. Uiteraard wel met kaders en doelstellingen. De weg om de resultaten te behalen, dat laat ik dan los.

Bij Mensely weet ik, ik hoef de collega’s niet te zien om te weten dat zij goed werk leveren

Yvette Scheffer

Het Spiraalmodel van Hoedeman zegt: zorg dat je voldoende positieve en negatieve dingen hebt in het leven. Daar moet een balans in zijn, dan blijft het gezonde spanning. Daar krijgen de collega’s van Mensely volop ruimte voor. Bij Mensely weet ik, ik hoef de collega’s niet te zien om te weten dat zij goed werk leveren. De verantwoordelijkheden zijn helder en daar gaan we met z’n allen voor. Ik benoem wel alle knelpunten die er zijn met collega’s. Als je de confrontatie niet opzoekt, verdwijnt het probleem niet, het groeit.

Autonomie is het meest belangrijke in mijn stijl als leidinggevende. Wanneer je wat doet, dat is niet aan mij. Als je doet wat je moet doen, dan is het goed.

Hoe was jouw weg naar de rol van leidinggevende?

Als 15-jarige kreeg ik van de plaatselijke bakker al het vertrouwen om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor de zaterdagen. Collega’s aansturen en de benodigde administratie. Vertrouwen moet groeien, maar als dat er eenmaal is dan weet je dat kunt loslaten en de taak wordt volbracht. En dat betekent echt loslaten voor een leidinggevende. Na de bakker heb ik vooral als leidinggevende gewerkt, dat is waar ik echt blij van word. Dienend en situationeel.

Hoe toets jij jouw leiderschapsstijl?

Door continu open te staan voor interactie met collega’s. Een veilige cultuur zorgt ervoor dat zij mij echt scherp houden. Dat betekent wel dat ik mezelf ook kwetsbaar opstel, maar ik krijg er veel voor terug. Daarbij moet je jezelf als leidinggevende ook niet te serieus nemen of overschatten. We zijn collega’s en gelijkwaardig. Het betekent dan overigens niet dat ik nooit streng ben. Afspraken moeten bijvoorbeeld echt worden nagekomen.

Is er iets wat je anders had gedaan als je terugkijkt?

Nee. Je moet nooit spijt hebben van de dingen die je doet, alleen van dingen die je niet hebt gedaan.

Hoe denk je dat leiderschap in de komende jaren verandert, of hoe hoop je dat het verandert?

Of het gaat veranderen, dat weet ik niet. Dat ligt eraan hoe de flexibilisering van de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Binnen Mensely is vijftig procent van de mensen tegenwoordig niet meer in loondienst. Goede mensen beginnen steeds meer voor zichzelf. Dat betekent in het leiderschap (met zzp-ers in actie) dat je meer op kennis, kunde en visie in kunt zetten. Wat ik hoop? Dat we meer autonomie en vrijheid gaan zien in leiderschap en het werk. Ik krijg zelf ook 100% vrijheid om te kunnen werken, dan functioneer ik het beste.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Leiderschap

Onbevangen en autonoom leidinggeven volgens Nunzio Totaro

Bij Mensely geloven we in positieve psychologie (kijken naar wat wél kan) en eigen regie. In de serie ‘Mensely & Leiderschap’ interviewen we inspirerende managers die hier ook in geloven. En we vragen hoe zij leiderschap toepassen in de praktijk. Deze keer vragen we Nunzio Totaro, directeur bij Déhora Central Europe, naar zijn visie op versterkend leidinggeven.

Lees meer
Leiderschap

Wat is de relatie tussen leiderschap en inzetbaarheid?

Er wordt weleens gezegd: “als leidinggevende krijg je het verzuim dat je verdient.” Dat impliceert dat er een relatie is tussen leiderschap en verzuim en dat je daar dus invloed op uit kunt oefenen. Hoe dat zit? Je leest het in dit artikel.

Lees meer