Behandeling en re-integratie bij burn-out

Een medewerker met een burn-out kan het beste worden doorverwezen naar een geregistreerde arbeidspsycholoog. Hoe sneller de behandeling start, hoe beter het is en hoe groter de kans op een goede re-integratie op het werk.

De behandeling doorloopt als het goed is vier fasen:

 1. Stabilisatie
  In deze fase leert de medewerker dat herstel mogelijk is als problemen worden aangepakt. En dat de oplossing niet ligt in maar doorzetten en nog harder werken. Deze fase duurt meestal een aantal weken. Als leidinggevende kun je in deze fase contact houden en steun bieden. Pushen en contact vermijden werken averechts.

 2. Inventariseren van problemen en oplossingen
  In deze fase kijkt de medewerker welke problemen er spelen en hoe deze structureel opgelost kunnen worden. Deze fase duurt vaak zo’n 6 weken. Afhankelijk van wat er aan problemen naar voren komt, kun je als leidinggevende steun bieden. Soms is een aanpassing van een rooster voldoende, maar er kan ook depressie of angst spelen. Dan is er eerst hulp uit een andere hoek nodig.

 3. Toepassing in de praktijk
  In deze fase worden de oplossingen in de praktijk gebracht. Iets wat over het algemeen met vallen en opstaan gaat. Zeker als er gedragsverandering nodig is (zoals een assertievere opstelling, meer gedoseerd werken en prioriteiten scherper stellen). Geef een medewerker de kans om te oefenen en zorg dat collega’s hier ook ruimte voor geven.

 4. Terugvalpreventie
  19 – 24% van de medewerkers met een burn-out valt binnen anderhalf jaar na betermelding terug. Meestal door problemen die niet structureel zijn opgelost. Als leidinggevende kun je maandelijks met de medewerker bespreken hoe het gaat en waar de medewerker nog hulp bij nodig heeft. Ook kan het goed zijn als de medewerker nog een aantal keer naar de bedrijfsarts gaat voor een evaluatie.

Mentale weerbaarheid vergroten om burn-out te voorkomen

Naast bovenstaande, verdient ook de mentale weerbaarheid van de medewerker aandacht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat iemand met een grote mentale weerbaarheid, beter om kan gaan met tegenslag en ongunstige omstandigheden. Lukt het de medewerker de mentale weerbaarheid te vergroten, dan is de kans op terugval kleiner.

Meer lezen over burn-out?

Lees het boek Van burn-out naar veerkracht – een leidraad voor leidinggevenden van bedrijfsarts Rob Hoedeman. Aan de hand van het door hem ontwikkelde ‘spiraalmodel’ beschrijft hij hoe je als leidinggevende burn-out bij medewerker kunt helpen voorkomen.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Verzuim

Mijn medewerker heeft een burn-out, wat houdt dat in en hoe ga ik er mee om?

In 2018 hadden volgens TNO bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. Maar wat is een burn-out nu precies en hoe herken je de signalen als leidinggevende?

Lees meer
Inzetbaarheid

Mentale weerbaarheid: wat is het? En waarom is het belangrijk?

Mentale weerbaarheid is een term die je tegenwoordig veel voorbij hoort komen in het kader van inzetbaarheid. Maar wat is mentale weerbaarheid nu precies? En waarom zou je daar als leidinggevende aandacht aan besteden?

Lees meer