Wat doet een arbeids- & organisatiedeskundige?

De arbeids- en organisatiedeskundige is een van de vier kerndeskundigen i i Kerndeskundigen Kerndeskundigen zijn: BIG-geregistreerde bedrijfsarts, gecertificeerde arbeids- en organisatiedeskundige, gecertificeerde arbeidshygiënist en gecertificeerde veiligheidskundige die de werkgever volgens de Arbowet kan inschakelen bij het nakomen van de wettelijke verplichtingen.

Arbeids- & organisatiedeskundigen zijn gespecialiseerd in mens, arbeid en organisatie. Sommigen noemen het ook wel de zachte kant van de arbeidsomstandigheden. Volgens de definitie van Arboportaal.nl adviseren en begeleiden ze organisaties bij het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van medewerkers, het verbeteren van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) i i Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Onder PSA vallen: agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten en werkdruk. De eerste vier worden ook wel aangeduid onder de noemer Ongewenst gedrag en verminderen van arbeidsrisico’s die voortkomen uit menselijk handelen. Zij adviseren organisaties integraal over de ontwikkeling, invoering en bijstelling van het beleid op deze gebieden.

Een arbeids- & organisatiedeskundige wordt vaak ingeschakeld bij verandertrajecten zoals interne reorganisaties, omscholing en bijscholing, coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement. Maar ook als troubleshooter bij (arbeids)conflicten en verstoorde arbeidsrelaties, en bij PSA zoals ongewenst gedrag en werkdruk. Dat zijn immers allemaal risicofactoren die van invloed zijn op inzetbaarheid en verzuim.

De rol van de arbeids- & organisatiedeskundige bij het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers en het voorkomen van verzuim

De A&O-deskundige is opgeleid om zowel met een bedrijfskundige, als een psychologische bril naar inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken te kijken. Als leidinggevende zoek je vaak oplossingen voor individuele medewerkers, zoals een cursus timemanagement, stresspreventie, assertiviteit of individuele coaching. Een A&O-deskundige kijkt vanuit een bronaanpak vooral hoe de arbeidsinhoud en -organisatie kunnen worden aangepast.

Voorbeelden van onderzoeken die een A&O’er doet:

  • via online vragenlijsten en interviews achterhalen hoe het is gesteld met de arbeidsrisico’s en PSA-vraagstukken in je organisatie.
  • een organisatiescan met documentenonderzoek en interviews om te kijken of er risico’s zijn die er mogelijk voor zorgen dat mensen uitvallen.
  • een analyse maken van de organisatie: werkprocessen en samenwerking in kaart brengen plus de wijze waar de organisatie de zorg rond arbeidsomstandigheden kan verbeteren.
  • verzuimgegevens analyseren op trends en oorzaken voor verzuim.

Als er thema’s rond PSA in je organisatie spelen, kun je de gecertificeerde A&O-deskundige inschakelen voor het opstellen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. De A&O-deskundige weet hoe hij arbeidsrisico’s, arbeidsomstandigheden en organisatiecultuur bij verschillende soorten organisaties het beste kan inventariseren en evalueren. Vervolgens kan hij adviseren over een integrale aanpak hiervan.

Waarvoor kun je als leidinggevende de arbeids- en organisatiedeskundige inschakelen?

Als leidinggevende kun je de A&O-deskundige niet alleen inschakelen voor jezelf maar ook voor je medewerkers voor allerlei vraagstukken over gedrag, kwaliteit van werk en psychosociale arbeidsbelasting. Je kunt er onder meer terecht voor:

  • coaching, trainingen en voorlichting op het gebied van omgaan met werkstress, ongewenst gedrag,
  • advies voor verbeteren van samenwerken en teambuilding;
  • omgaan met verzuim voor leidinggevenden;
  • trainingen conflicthantering en gespreksvoering;
  • programma’s voor versterken van bevlogenheid en vergroten van duurzame inzetbaarheid.