De dagelijkse stand-up, even bij elkaar binnenlopen om iets kort te sluiten of een praatje maken bij het koffiezetapparaat om te vragen hoe het met iemand gaat, het zijn allemaal zaken die wat makkelijker wegvallen als medewerkers uit je team regelmatig thuiswerken. Toch kun je ook een goede leidinggevende op afstand zijn. Hieronder geven we je tips hoe je dit doet.

1. Een flinke snuf vertrouwen

Vertrouwen is dan ook een sleutelingrediënt als je het hebt over leidinggeven op afstand. Vertrouwen dat mensen hun werk ook doen als ze niet gezien worden. Vertrouwen dat zij zelf heel goed kunnen bepalen op welke tijdstippen zij in hun thuisomgeving het meest productief zijn, in welke volgorde en op welke manier ze hun werk doen. In feite komt dit neer op het geven van autonomie. Iets waarvan bewezen is dat het mensen productiever, gelukkiger en gezonder maakt.

2. Sturing op resultaten

Hand in hand met het geven van autonomie, gaat het sturen op resultaat in plaats van op proces. Dat betekent niet dat je pas aan het eind van de rit iets te zien hoeft te krijgen. Je kunt uiteraard om tussentijdse updates vragen, bespreken wat de stand van zaken is en ook vragen of iemand tegen knelpunten aanloopt.

3. Een stel heldere doelen en afspraken

Sturen op resultaat kan weer niet zonder dat de doelen en afspraken duidelijk zijn. Want wat is het beoogde resultaat? Wanneer moet dit klaar zijn? Wie is verantwoordelijk waarvoor? En wanneer wordt iemand geacht aan de bel te trekken als er iets misloopt? Hoe helderder de doelen en afspraken, hoe beter bij te sturen als er iets scheef dreigt te lopen.

4. Structurele communicatie

Waar je op kantoor gedurende een dag mensen ad hoc spreekt en zodoende zaken soms bijna zonder moeite afstemt, is dit op afstand niet mogelijk. Daarnaast hebben sommige medewerkers bij langdurig thuiswerken het gevoel te gaan ‘zweven’. Ze raken de verbinding kwijt met de organisatie, voelen afstand en een drempel om contact te zoeken. Vaste communicatiemomenten zorgen voor structuur en voldoende contact. Plan niet alleen teammeetings, maar ook een-op-een gesprekken. En wees bereikbaar, ook buiten die geplande momenten voor medewerkers die tussendoor een vraag hebben.

Kies de technologie die het beste bij alle partijen en het doel past. Waar de een het liefste belt, stuurt de ander liever een mail. Spreek tot slot wat gedragsregels met elkaar af om de mentale belasting van alle digitale communicatie wat te beperken.

Bekijk ook de hand-out Tips om mentale belasting bij thuiswerken te beperken

5. Regelmatige betrokkenheid

De ene medewerker is de andere niet en voor de één is thuiswerken een complete omschakeling, voor de ander slechts een verandering in de marge. Informeer regelmatig hoe het met individuele medewerkers gaat, zowel in werk als privé, en vraag of je iets voor ze kunt doen.

6. Waardering, waardering, waardering

We hebben al snel de neiging om te reageren op zaken die niet goed gaan. Maar zeker als je elkaar niet dagelijks ziet en een groot deel van de non-verbale communicatie wegvalt, is het belangrijk waardering voor elkaar uit te spreken. Gaan dingen goed? Benoem het, deel successen en erken dat mensen daar hard voor hebben gewerkt als het zo is. Gaan er zaken mis? Focus dan niet op de fout zelf of op de schuldige, maar vooral op hoe het in de toekomst beter kan.

7. Een goede werkplek

Eigenlijk is dit een hygiënefactor, maar een werkgever dient te zorgen voor een ergonomisch goed ingerichte en veilige werkplek. Ook als er op afstand gewerkt wordt. Investeer hier in en zorg dat je medewerkers er goed bij zitten. Dit zorgt niet alleen voor minder uitval, het geeft medewerkers ook het gevoel dat je goed voor hen wilt zorgen.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Leiderschap

Medewerkers ondersteunen die thuiswerken, zo doe je het

Thuiswerken, de één vindt het fantastisch en is productiever dan ooit, de ander moet er ontzettend aan wennen. Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat alle mensen die thuiswerken hun werkplezier behouden?

Lees meer
Leiderschap

Wat is de relatie tussen leiderschap en inzetbaarheid?

Er wordt weleens gezegd: “als leidinggevende krijg je het verzuim dat je verdient.” Dat impliceert dat er een relatie is tussen leiderschap en verzuim en dat je daar dus invloed op uit kunt oefenen. Hoe dat zit? Je leest het in dit artikel.

Lees meer
Leiderschap

Geef je medewerkers autonomie en daarmee meer werkplezier

Onderzoek na onderzoek toont aan dat autonomie een grote rol speelt in het werkplezier van mensen. Waarom is dat zo? En hoe zorg je als leidinggevende dat je je medewerkers voldoende vrijheid en regelruimte geeft?

Lees meer