Wat houdt ouderschapsverlof in?

Medewerkers kunnen voor ieder kind onder de 8 jaar ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof is maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur, per kind. Iemand met bijvoorbeeld een arbeidscontract voor 32 uur heeft dus recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof per kind.

Medewerkers kunnen ouderschapsverlof opnemen voor meerdere kinderen tegelijk; het is dus niet zo dat ze eerst het verlof voor het eerste kind moeten opmaken, voordat het verlof voor het tweede kind kan ingaan. Ook is het zo dat beide ouders recht hebben op ouderschapsverlof, dus voor één kind kunnen beide ouders ouderschapsverlof aanvragen. Er gelden nog andere regels voor ouderschapsverlof. Bijvoorbeeld hoe het zit met ouderschapsverlof en re-integratie of ouderschapsverlof bij arbeidsongeschiktheid. 

Lees meer over de regels voor ouderschapsverlof op rijksoverheid.nl

Aanvragen van ouderschapsverlof

Een medewerker mag ouderschapsverlof aanvragen vanaf het moment dat hij bij je in dienst is. Je medewerker moet het ouderschapsverlof wel ten minste 2 maanden voor de ingangsdatum bij jou aanvragen. Als iemand dit verlof direct na een bevalling wil laten ingaan, staat de datum natuurlijk nog niet vast, maar je hebt wel een idee. Goed om te weten: je mag een verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren.

Je medewerker moet bij de aanvraag wel aangeven hoe het verlof wordt verdeeld. Die verdeling van uren mag je afwijzen, mits je hiervoor een zwaarwegende reden hebt. Ideaal is zo’n situatie natuurlijk niet, het liefst wil je de verdeling in overleg bepalen, zodat alle partijen er tevreden over zijn. Op die manier heeft iedereen er profijt van dat je medewerker zijn werk goed kan combineren met zijn gezin. Een aanpassing van de urenverdeling kan tot 4 weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof. Gaat je medewerker minder of meer werken, en is het ouderschapsverlof nog niet helemaal gebruikt, dan is er een nieuwe berekening nodig van het aantal overgebleven verlofuren.


Wijs je medewerkers op deze tool om een berekening van verlofuren te maken.

Andere werktijden na het ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof verandert de werktijden slechts tijdelijk. Als het is afgelopen, keert je medewerker weer gewoon terug naar het aantal uren van vóór het verlof. Wat wel kan, is dat je medewerker tijdelijk om een andere verdeling van die uren vraagt, bijvoorbeeld omdat dat beter uitkomt met de tijden van kinderopvang of school. Iemand mag dat doen voor de periode van 1 jaar. In onderling overleg kun je deze periode ook verlengen. Je medewerker moet deze aanpassing van de werktijden 3 maanden voordat het ouderschapsverlof afloopt, bij je aanvragen. Jij hebt vervolgens tot 4 weken voor de einddatum van het verlof de tijd om erop te reageren. Je mag de urenverdeling die je medewerker voorstelt weigeren, maar alleen als de organisatie hierdoor in de problemen komt.

Ouderschapsverlof straks doorbetaald?

Een nadeel van de bestaande verlofregelingen als Wet flexibel werken en ouderschapsverlof, is dat ze alleen te gebruiken zijn door medewerkers die zich dit financieel kunnen veroorloven. Het loon wordt tijdens het verlof niet doorbetaald en dat geld moet iemand wel kunnen missen. Het kan zijn dat jouw organisatie in de cao of in de arbeidsvoorwaarden andere afspraken heeft gemaakt, dit kun je eventueel navragen bij HR en is natuurlijk handig om te weten.

Om werkende ouders meer mogelijkheden te geven om werken en het opvoeden van kinderen te combineren, hebben de lidstaten van de Europese Unie onlangs een Europese richtlijn aangenomen die onder meer regelt dat werknemers straks recht hebben op 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Elk EU-land moet dit zelf in zijn eigen wetgeving doorvoeren. In Nederland krijgen werknemers vanaf augustus 2022 9 weken ouderschapsverlof deels doorbetaald. Je medewerkers hebben dan 9 weken lang recht op de helft (50%) van het maximum dagloon. Ze moeten deze 9 weken doorbetaald verlof dan wel opnemen vóór de eerste verjaardag van hun kind.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Inzetbaarheid

Wat jij moet weten als je medewerkster borstvoeding geeft en wil kolven

Medewerksters die net een kind hebben gekregen en weer beginnen met werken, geven misschien nog borstvoeding. Dan kan het zijn dat ze op het werk willen kolven. Als leidinggevende kun je het je medewerkster een stuk makkelijker maken als je zorgt dat hiervoor alles geregeld is. Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken?

Lees meer
Inzetbaarheid

Een medewerkster is zwanger, wat nu?

Vrijwel iedere leidinggevende maakt het een of meerdere keren mee: een medewerkster die vertelt dat ze zwanger is. Een bijzonder moment, maar na de eerste felicitaties schiet er van alles door je hoofd. Wat moet je regelen en wat wíl je doen? Hier vind je een handig stappenplan.

Lees meer