Verlofmogelijkheden voor combinatie werk en zorg

Medewerkers die hun werk moeten combineren met zorgtaken, kunnen er tijdelijk behoefte aan hebben om minder uren te gaan werken. De zorg voor een kind met een meervoudige handicap of voor een chronisch zieke partner of ouder, kan ervoor zorgen dat iemand voor korte of langere tijd een andere balans tussen werk en privé moet zoeken. Gelukkig zijn er wettelijke regelingen zoals kort- en langdurend zorgverlof die dit mogelijk maken. Dat voorkomt dat een medewerker zich ziekmeldt omdat hij thuis even harder nodig is.

Zorgverlof kan ziekteverzuim voorkomen

De regelingen voor zorgverlof staan in de Wet arbeid en zorg, ook wel WAZO genoemd. Als leidinggevende is het goed om daarin te verdiepen, zodat je je medewerker kunt wijzen op het bestaan van deze regelingen. Medewerkers kunnen zich echt klem voelen zitten tussen de eisen die het werk stelt en de taken die thuis op hem wachten. Met als gevolg dat ze zich misschien vaker ziekmelden dan eigenlijk nodig is. Door gebruik te maken van verlofregelingen, hoeven ze ook hun vakantiedagen niet op te maken. Die zijn immers bedoeld om uit te rusten.

Kortdurend zorgverlof

Je medewerker kan kortdurend zorgverlof opnemen voor maximaal twee keer het aantal uren dat iemand per week werkt in een periode van 12 maanden. Werkt iemand 32 uur, dan kan hij dus maximaal 64 uur verlof opnemen. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag dat iemand van het verlof gebruik maakt. Tijdens het verlof ontvangt de medewerker 70% van zijn normale loon, tenzij er in jullie arbeidsvoorwaarden of cao andere afspraken over zijn gemaakt.

Langdurend zorgverlof

Soms is kortdurend zorgverlof te kort. Iemand die mantelzorger is voor een partner met borstkanker of een gehandicapt kind, heeft niet genoeg aan twee weken. Dan kan je medewerker langdurend zorgverlof opnemen. Iemand heeft recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat hij per week werkt, ook weer in een periode van 12 maanden. Voor de uren dat iemand langdurend zorgverlof opneemt, wordt geen loon doorbetaald. De medewerker bouwt in die tijd wel gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Voorwaarden voor kort- en langdurend zorgverlof

Je medewerker kan kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit zijn omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Om precies te zijn voor de volgende 3 groepen:

  1. kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (dit zijn tweedegraads bloedverwanten);
  2. andere personen die deel uitmaken van het huishouden van je medewerker zoals een oom of tante die bij hem woont;
  3. andere personen met wie je medewerker een relatie heeft zoals een goede vriend, maar alleen als hij de enige is die deze zorg kan geven.

Ook moet de zorg waarvoor iemand het verlof opneemt, echt nodig zijn. Je kan daarvan bewijs vragen, bijvoorbeeld een doktersverklaring. Is de zieke terminaal dan hoeft dat niet. De zorg kan dan ook bestaan uit boodschappen doen, voorlezen of iemand psychisch bijstaan.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Inzetbaarheid

Mantelzorg en werk: een hele zorg

Medewerkers die hun baan combineren met mantelzorg doen aan topsport. Voor en na hun werk verlenen ze intensieve zorg aan een dierbare. Doordat ze dit vaak langere tijd moeten doen en de zorg nooit stopt, lopen deze mensen risico om overbelast te raken en zich ziek te melden. Wat kun jij als leidinggevende doen om dit te voorkomen?

Lees meer
Leiderschap

Geef je medewerkers autonomie en daarmee meer werkplezier

Onderzoek na onderzoek toont aan dat autonomie een grote rol speelt in het werkplezier van mensen. Waarom is dat zo? En hoe zorg je als leidinggevende dat je je medewerkers voldoende vrijheid en regelruimte geeft?

Lees meer