Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker?

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW’er) begeleidt werknemers bij hulpvragen op psychosociaal gebied. Hij kijkt daarbij naar een bredere context dan alleen die van het werk en richt zich ook op hulpvragen met betrekking tot de sociale omgeving van de medewerker. Daarbij valt ook te denken aan de combinatie van werk en privé.

De bedrijfsmaatschappelijk werker biedt begeleiding bij een breed scala aan hulpvragen, denk aan echtscheiding, rouw, opvoedingskwesties, mantelzorg, maar ook bijvoorbeeld om zaken in het werk zoals werkdruk, overbelasting, verstoorde arbeidsverhoudingen, ingrijpende gebeurtenissen. Twijfel je of de BMW'er de juiste persoon is om ondersteuning te bieden? Leg het vooral voor.

Een of meerdere gesprekken met de BMW’er kunnen een vastgelopen medewerker weer op de rails krijgen. Is er een andere interventie nodig, dan kan de BMW’er doorverwijzen, desgewenst in overleg met de bedrijfsarts.

Daarnaast geeft de BMW’er advies aan werkgevers over begeleiding van verzuim, re-integratie en verzuimpreventie. Ook kan de BMW’er adviseren of ondersteunen bij vraagstukken omtrent ongewenste omgangsvormen of ingrijpende gebeurtenissen. Hij/zij werkt nauw samen met de andere arbodeskundigen zoals de bedrijfarts, praktijkondersteuner bedrijfsarts, de arbeids- en organisatiedeskundige, re-integratie & preventieadviseur en de casemanager.