Wat is inzetbaarheid eigenlijk en waarom is het belangrijk?

Als in organisaties gesproken wordt over inzetbaarheid is dat vaak in verband met ziekte en verzuim. Een medewerker die volledig inzetbaar is, is lichamelijk en psychisch gezond en in staat om zijn werk uit te voeren. Maar als werkgever wil je meer; je wilt niet alleen dat je medewerkers gezond zijn, je wilt ook dat ze plezier hebben in hun werk en hun werk zo lang mogelijk kunnen doen. Ook volgens TNO is een duurzaam inzetbare medewerker iemand die op de langere termijn kán en wíl blijven werken.  

Wat is van invloed op de inzetbaarheid van medewerkers?

Of iemand gezond is en zich in staat voelt om langer door te werken, hangt van meer af dan van de afwezigheid van ziekte alleen. Het is minstens zo belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij hun werk, zich kunnen aanpassen aan veranderingen in en rond het werk en kunnen omgaan met tegenslagen. Iemand die gezond is maar geen plezier in zijn werk heeft, blijft waarschijnlijk niet zonder slag of stoot tot zijn pensioen aan het werk. Duurzame inzetbaarheid gaat daarom niet alleen over lichamelijke en psychische gezondheid, maar ook over gemotiveerd en competent zijn.
Om te bereiken dat medewerkers langer gezond kunnen doorwerken, is het belangrijk dat medewerkers –uiteraard met hulp van jou als leidinggevende– ook zelf aan de slag gaan.
Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zorgen ervoor dat ze:

  • goed voor zichzelf zorgen door gezond te eten en te bewegen;
  • een leven lang leren door zich te blijven ontwikkelen op hun vakgebied, nieuwe kennis op te doen en trainingen of opleidingen te volgen;
  • werk doen dat betekenis voor ze heeft.

Dit alles zorgt ervoor dat iemand plezier in zijn werk heeft. En dat is belangrijk, want medewerkers met werkplezier hebben meer energie, presteren beter en lopen minder kans om uit te vallen als gevolg van werkstress. Ze voelen zich verbonden met hun werk en de organisatie, zijn bevlogen en loyaal. De duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers is optimaal. 

Wat kun jij als leidinggevende doen om de inzetbaarheid te vergroten?

Duurzame inzetbaarheid is iets wat je samen doet, want je hebt er als leidinggevende ook plezier van: medewerkers die inzetbaar zijn, zijn vitaal, ervaren hun werk als zinvol en blijven zich ontwikkelen. Als leidinggevende kun je je medewerker helpen om dit te bereiken.

Je hebt natuurlijk beperkte invloed op iemands leefstijl, maar ook op het werk kun je aandacht besteden aan gezonde voeding en bewegen. Een leven lang leren is iets wat je kunt stimuleren en faciliteren: in functioneringsgesprekken en met persoonlijke ontwikkelplannen (POP) kun je hier op specifieke momenten aandacht aan geven. Nog beter is natuurlijk als je doorlopend vinger aan de pols houdt en regelmatig vraagt hoe het met iemand gaat en of iemand nog plezier in zijn werk heeft. Geeft iemand aan dat hij bepaalde doelen of wensen heeft, vraag dan ook wat de medewerker zélf kan doen om deze te behalen. Hiermee geef je de regie in handen van je medewerker en stimuleer je eigenaarschap, wat over het algemeen zorgt voor een beter resultaat.

Gebruik de hand-out 'Het inzetbaarheidsgesprek'

Aan de slag!

De beste manier om erachter te komen hoe een medewerker in zijn werk zit en hoe het dus met zijn of haar inzetbaarheid is gesteld, is ernaar vragen.

Praktijkopdracht

Plan afspraken in om met iedere medewerker uit jouw team zijn of haar inzetbaarheid in kaart te brengen. Hiervoor kun je het Spiraalmodel van Rob Hoedeman gebruiken. Door de juiste vragen te stellen krijg je een beeld van de inzetbaarheid én kun je daarna samen kijken wat er nodig is om dit te verbeteren.

Deze artikelen kunnen ook van pas komen:

Inzetbaarheid

De invloed van eigenaarschap op inzetbaarheid

Eigenaarschap is een term die je de laatste jaren steeds meer hoort in relatie tot inzetbaarheid. Maar wat verstaan we nu precies onder eigenaarschap? Wat is de invloed ervan op inzetbaarheid? En wat kun je er als leidinggevende nu mee richting jezelf en je medewerkers?

Lees meer
Inzetbaarheid

Mentale weerbaarheid: wat is het? En waarom is het belangrijk?

Mentale weerbaarheid is een term die je tegenwoordig veel voorbij hoort komen in het kader van inzetbaarheid. Maar wat is mentale weerbaarheid nu precies? En waarom zou je daar als leidinggevende aandacht aan besteden?

Lees meer